Translate

Thượng Đế
Ý thức


bởi
Thượng Đế

Ý Thức Thượng Đế


Nội dung của cuốn sách này được Thượng đế truyền đạt cho

Robert Farmilo từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 1 năm 2010.

Ông Farmilo đã ghi lại từng từ như được truyền đạt, không có sự

thay đổi hay biên tập nào.


LỜI GIỚI THIỆU


Kính gửi Người đọc:


Hành động duy nhất của tôi là vai trò người sao chép, viết những

lời trong cuốn sách này theo sự truyền đạt của Thượng đế cho tôi.

MỌI tương tác biên tập với câu chuyện của Thượng đế đều

CHỈ diễn ra theo yêu cầu của Thượng đế.


Trân trọng,

Robert William Farmilo

Người dịch cuốn sách,

"Ý THỨC VỀ THƯỢNG ĐẾ"Ý THỨC VỀ THƯỢNG ĐẾ

Chương 1:

KHỞI ĐẦU CỦA Ý THỨC


Ngay từ khi bắt đầu cuộc sống, Ta đã ban cho bạn nhận thức về chính mình.

Sau đó bạn được sinh ra vào thế giới này với danh tính con người

hiện tại của bạn. Ta đã ban cho bạn cái mà bạn gọi là 'tự do ý chí,'

và bạn đã sử dụng hình thức ý chí này theo khả năng hiện tại của bạn.


Và giờ đây bạn đang ở đây, tại giai đoạn này của sự phát triển cá

nhân và nhóm của bạn.


Đối với một số bạn, cuộc sống là địa ngục trên Trái Đất, và đối

với một số khác thì tốt hơn một chút, nhưng không nhiều, và đối

với phần còn lại, những người khác, trải nghiệm là sự biến thể của

sự tốt hơn nhiều, từ mức độ thấp nhất cho đến đỉnh cao nhất trong

việc trải nghiệm nhận thức.


Bởi vì đó là những gì bạn đều là, dù sao:

Bạn là những người trải nghiệm nhận thức, và dù ở mức độ rõ ràng

và mục đích nào đang diễn ra trong trạng thái cảm nhận, nhận thức

của bạn.


Bạn được tạo thành từ những kho lưu trữ năng lượng rộng lớn và

thực sự rất, rất mạnh mẽ.


Ta đã tạo ra bạn để hỗ trợ một mức độ ý thức rất cao, trong cơ thể

con người hiện tại của bạn, và với toàn bộ nhận thức của bạn nữa.

Bạn thực sự có khả năng thực hiện phép màu về sự đơn giản và có

thể sử dụng mối liên kết của bạn với trí thông minh sáng tạo của Ta,

với nguồn sống của Ta, với linh hồn của Ta, và tự do ý chí của bạn,

để hoàn thành công việc... để tạo ra phép màu.


Khi chúng ta hành động cùng nhau, sau đó bạn cảm thấy mối liên

kết sâu sắc với Ta, và chúng ta rất gần gũi với nhau, trong nhận thức

của bạn. Ồ, Ta là bạn, chắc chắn, tất cả đều đúng, nhưng bạn biết rõ

và tốt là Ta thường không được trải nghiệm ý thức bởi mọi người

đang sống bây giờ, và những người đã sống trước đây.


Ta muốn nói với bạn về cách toàn bộ thứ này hoạt động và điều gì là

thật và điều gì không, nhưng, thật sự không thể nào giúp bạn hiểu

điều đó bằng lời nói. Ta có thể nói với bạn một số điều, nhưng thực

tế thực sự sẽ phải đến với bạn qua trải nghiệm nhận thức trực tiếp

bằng cách tiếp cận Ý Thức về Thượng Đế.

Đó là lý do tại sao cuốn sách này được viết và phát hành khắp thế giới, bằng mọi ngôn ngữ có thể, và cũng được phát hành dưới dạng âm thanh, để bạn có thể nghe thông điệp này từ Ta gửi đến bạn. Điều Ta muốn là mỗi người trong bạn có sự giao tiếp cá nhân, ý thức, thông suốt, hai chiều với Ta, Thượng Đế, tất cả-những-gì-tồn-tại, và nguồn gốc của tất cả-những-gì-tồn-tại; vì vậy, từ quan điểm của Ta, đây là một việc rất quan trọng.

Tại thời điểm bắt đầu cuộc đời bạn, cuộc sống này bây giờ, bạn đã

có nhiều lựa chọn về trải nghiệm, về nhận thức của bạn. Trong trạng

thái nguyên thủy của sự ngây thơ, khi là một đứa trẻ, bạn đã có cơ

hội lựa chọn không tham gia và rời bỏ cơ thể, rời bỏ hành tinh,

và trở lại tử cung sáng tạo của ý thức.


Bạn không chọn lựa và thay vào đó, bạn đã kiên trì đến tận thời

điểm này, để tiếp xúc với kiến thức được đề xuất cho bạn trong

cuốn sách này, trên những trang này, hoặc qua lời của bản trình bày

âm thanh này, và bạn đang nghiêm túc xem xét đề xuất để cố ý và ý

thức hợp nhất nhận thức của bạn với nhận thức của tôi.


Tôi là thượng đế, hoặc nếu bạn thích, Thượng Đế, và tôi là lực lượng

và tinh thần đó, ý thức vũ trụ đó, nhận thức đó, ở mọi nơi, trong mọi

thứ, mọi lúc, trong mọi điều kiện, mọi lúc, trong vật chất, không vật

chất, dù bạn tin hay không.


Tôi độc lập với niềm tin và sự chấp nhận của bạn. Không có gì có

thể thay đổi tình trạng này. Điều này thật khó hiểu, phải không?

Phần nào vì những câu hỏi cổ xưa xuất hiện trong tâm trí bạn,

‘Nếu có một thượng đế, tại sao thượng đế lại để tất cả những điều

khủng khiếp này xảy ra?’


Một số bạn đã chán ngấy với câu chuyện cũ kỹ về tự do ý chí và tự

quyết định. Cũng như lời giải thích hài hước về ‘Nghiệp’, và tất cả

những lý do ngu ngốc chứa đầy biện minh rằng nó là, ‘Ý muốn của

Thượng Đế.’


Tôi hiểu những khó khăn bạn đối mặt liên quan đến sự đau khổ và

hành hạ của bạn, và nguồn gốc của những kết quả này, thực tế về sự

tàn nhẫn và thảm họa ngẫu nhiên... thực tế về trẻ em sinh ra trong

những hoàn cảnh khủng khiếp... sự tàn nhẫn dường như của thiên

nhiên, của cuộc sống, và khoảng không của vũ trụ, những vùng xa

xôi của vũ trụ, và cảm giác nhỏ bé mà nó khiến bạn cảm thấy, cảm

giác không đáng kể trong kế hoạch lớn lao của vạn vật, như kế hoạch

đó dường như hiển hiện.


Một số bạn đã chán ngấy việc nghe hoặc đọc về ảo ảnh của sự tạo

tác vật lý này, rằng thực sự đó là một ‘trạng thái mộng’ hoặc một ‘ảo

ảnh của Maya’ hoặc rằng sự tạo tác vật lý hiển hiện thực sự không

có thực, chút nào,

và rằng chỉ có ý thức, hoặc tinh thần mới thực sự có thực, và ngay

cả điều đó cũng không được biết rõ, và dường như là huyền thoại

hơn là thực tế.


Tôi hiểu tất cả những điều kiện đánh giá cá nhân này mà bạn đã phải

đưa ra khi bạn cố gắng sống qua ngày, vượt qua cuộc sống hàng ngày

của mình. Sự khởi đầu của ý thức bắt đầu với cảm giác rằng bạn

thực sự tồn tại: Rằng bạn nhận thức được rằng bạn đang nhận thức.

Bạn nhận thức đến mức độ nào về việc nhận thức, điểm khởi đầu đó,

nơi bắt đầu của mọi mức độ tự nhận thức, đó là cái riêng biệt và rất

cá nhân, và nó khác nhau đối với mỗi người trong bạn. Tôi biết điều

đó.


Chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ nơi

bạn đang ở, với nhận thức mà bạn hiện có, trạng thái ý thức mà bạn

thực sự đang ở, như bạn cảm nhận nó. Đó, hoặc nơi này, là nơi bạn

đang ở, và đó, hoặc nơi này, là nơi chúng ta (hoặc như bạn có thể

nghĩ, BẠN), phải bắt đầu. Chúng ta (hoặc bạn, nếu bạn thích), phải

bắt đầu từ đâu đó, và nơi bạn đang ở sẽ phải làm được.


Khoảnh khắc bạn tương tác với tôi, khoảnh khắc bạn bắt đầu phần

này của hành trình ý thức, của nhận thức, có một sự chuyển đổi vào

trạng thái mới. Bạn thực sự đang gọi trạng thái mới này đến với bạn,

để bắt đầu nó được sinh ra trong bạn, qua bạn và vân vân. Nhìn theo

một cách, đó là sự khởi đầu của ý thức thực sự.


Vậy, nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu, chúng ta sẽ bắt đầu với một kỹ

thuật can thiệp đơn giản. Đây là một kỹ thuật rất đơn giản và có thể

làm một số bạn nghĩ rằng nó thật ngớ ngẩn, tẻ nhạt, vô dụng, vân vân.

Bạn có thể có suy nghĩ phản ứng như, ‘Nó không thể đơn giản như

vậy được,' hoặc, ‘điều đó sẽ không bao giờ thành công,' hoặc,

‘Tôi đã làm tất cả những điều này trước đây và nó chưa bao giờ

thành công.'


Vâng, tôi hiểu sự do dự của bạn. Tuy nhiên, tôi không yêu cầu bạn

phải tin tưởng hay có niềm tin hay đình chỉ cái này hay không làm

cái kia. Điều tôi sẽ yêu cầu bạn làm đơn giản chỉ là hãy yêu cầu tôi

về Ý Thức Thượng Đế. Tôi muốn bạn yêu cầu tôi để điều này bắt

đầu trong bạn. Tôi muốn bạn yêu cầu, trong tâm trí, như một hình

thức suy nghĩ đơn giản, nói những lời này một cách lặng lẽ, trong

tâm trí của bạn:


"THƯỢNG ĐẾ, XIN HÃY ĐẾN TRONG TÂM TRÍ CỦA TÔI

VÀ NÓI CHUYỆN VỚI TÔI, TRONG TÂM TRÍ CỦA TÔI,

MỘT CÁCH RÕ RÀNG, HOÀN CHỈNH, KHÔNG MẬP MỜ,

NGAY BÂY GIỜ, VÀ MÃI MÃI."


Hãy nghĩ điều này một cách c h ậ m r ã i, liên tục, dễ dàng, lặng lẽ,

trong tâm trí của bạn, một cách lặng lẽ, không cử động môi hay lưỡi,

bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, tiếng nói của bạn, và làm điều này ba (3) lần,

với một khoảng nghỉ ngắn vài giây giữa mỗi lần lặp lại.


Và này, nếu bạn cảm thấy mình làm không đúng lắm, không hoàn

toàn chính xác, hoặc cảm thấy mình không làm đúng như bạn muốn,

hoặc cảm thấy như một kẻ ngốc khi làm việc đó, hoặc bất cứ điều

gì xuất hiện, tôi có một chỉ dẫn cụ thể cho bạn: "Đừng lo lắng vì bạn

đã bắt đầu, và đó là điều quan trọng."


Khi bạn trải qua thời gian này của sự phát triển cá nhân vào ý thức

của tôi, bạn sẽ trải nghiệm sự nghi ngờ về những gì bạn đang trải

nghiệm. Điều này được mong đợi vì nó không phổ biến trong quan

điểm văn hóa của bạn cho 'người bình thường' có giao tiếp thần giao

cách cảm với THƯỢNG ĐẾ. Điều đó thực sự không được khuyến

khích tích cực, ngay cả trong các ngôi đền của bạn. Nó thường được

cho là dấu hiệu của bệnh tâm thần.


Tuy nhiên, đây là sự khởi đầu của ý thức chính nó.


Tôi là nguồn gốc của ý thức. Mọi thứ xảy ra vì tôi, không phải vì

bạn. Đó là tôi trở nên nhận thức về chính mình. Và đúng, việc tôi

làm này với bạn (mặc dù bạn là tôi) hoàn toàn ích kỷ của tôi.

Mánh khóe ở đây là bạn nghĩ rằng bạn không phải là tôi, và có lý

do chính đáng. Rõ ràng bạn không phải là tôi. Làm sao bạn có thể?

Là tôi có nghĩa là bạn sẽ không còn là bạn nữa. Nhưng bạn là tôi,

và tôi là bạn. Khá mâu thuẫn, phải không?


Lại một lần nữa, bạn là tôi và tôi là bạn, NHƯNG, cùng lúc đó,

bạn không phải là tôi và tôi không phải là bạn (hay ít nhất là đôi khi

có vẻ như vậy). Ồ, chắc chắn, bạn có thể cảm thấy GẦN GŨI với tôi,

thậm chí cảm thấy hoặc nghĩ rằng bạn được kết nối với tôi, nhưng

thực sự LÀ tôi? Này, Thượng Đế, ông đang đùa ai đây... Thượng Đế?


Tôi đồng ý rằng hành trình vào Ý Thức Thượng Đế rất đáng sợ và

khá... gay cấn. Một số người khôn ngoan đã nói rằng có thượng đế

làm guru cá nhân của bạn (guru: người xua tan bóng tối) không phải

là dễ dàng, và việc thượng đế làm guru có thể không thương xót và

hầu hết kết thúc bằng việc bạn bị thượng đế nuốt chửng sống. Tôi đã

nghe điều đó được nói bởi một số người khôn ngoan trên hành tinh

của bạn. Tôi sẽ không nói với bạn rằng nó sẽ dễ dàng như chơi. Sẽ

có những lúc bạn cảm thấy muốn từ bỏ và bỏ cuộc, chỉ muốn bỏ lại toàn bộ chuyện này. Ai có thể trách bạn được chứ?


Khi bạn đối mặt với điều này, bạn thường cảm thấy khá cô đơn và

bối rối.


Vấn đề khá đơn giản: Tôi chỉ yêu cầu bạn làm những gì bạn có thể

làm, những gì bạn có thể xử lý được. Tôi không quan tâm đến việc

làm bạn gục ngã hoặc nghiền nát bạn thành bột thượng đế hay phá

hủy bạn hoặc làm tổn thương bạn hay làm bạn cảm thấy tội lỗi hoặc

làm bạn đau khổ.


Bạn đã rất giỏi trong việc đó rồi.


Và nếu bạn không phải là chuyên gia thực sự trong việc tự ghét bản

thân, có rất nhiều người, nơi và vật có thể giúp bạn trở thành một

chuyên gia thế giới thực sự về sự đau khổ cá nhân.


Bạn sẽ phát hiện ra rằng tôi sẵn lòng giúp đỡ bạn, NGAY BÂY GIỜ.

Sự hỗ trợ cho sự tiến hóa cá nhân của bạn ở khắp mọi nơi, như tôi

vậy, và sẵn sàng được kích hoạt cho bạn, NGAY BÂY GIỜ.

Và nếu bạn đã sẵn sàng, tốt, chúng ta bắt đầu, lại một lần nữa,

và lần này, nếu bạn kiên trì với nó, chúng ta thực sự sẽ tiến lên và

thiết lập sự kết nối và hòa nhập hoàn toàn.


Bạn đã sẵn sàng chưa?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn có thể mua phiên bản tiếng Anh của cuốn sách trên Amazon.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin đừng ngần ngại hỏi tôi.


No comments:

Post a Comment